Jednalo se o částku sedm milionů korun,“ sdělil Petr Pípal, starosta Dubí. Samotná výstavba nové školy by pak měla podle předběžných odhadů přijít na zhruba 200 milionů.
Město má v plánu ještě před stavbou školy provést demografickou studii, která zmapuje jak aktuální tak i předpokládanou situaci, kolik bude v Dubí dětí do budoucna. V předpokladech bude nutné počítat s možností přistěhování rodin s dětmi do Dubí. Nový územní plán totiž počítá se 14é0 hektary nové zastavitelné plochy. Dá se tedy předpokládat, že nabídka stavebních parcel přiláká do Dubí nové obyvatele, především rodiny s dětmi. „V příštích letech se dá předpokládat obrovský stavební boom i nárůst počtu obyvatel v Dubí. I to se musí do této studie zapracovat, aby škola byla plánována na dlouhá desetiletí,“ pokračuje starosta. Na toto vše a mnohé další se uvolněné peníze využijí.
Definitivně dáno je i místo, kde bude škola stát. Velký areál školy se postaví v horní části lokality Údolí na místě bývalého sokolského hřiště. U školly se počítá samozřejmě s výstavbou hřišť a sportoviště.
Dvě dubské základní školy jsou v současnosti rozmístěny v několika budovách. Město také bude muset řešit otázku, co s těmito starými budovami dělat, pokud se postaví nová škola. Již teď je jasné, že se školní budovou na Školním náměstí by město v případě nové školy zatím nemělo do budoucna další záměr.