Po otevření školy ji navštěvovalo téměř 1 000 žáků. V současnosti chodí do této školy 520 žáků.
„Po dobu existence školy se ve vedení vystřídalo 5 ředitelů a mnoho učitelů. Z původního obsazení na škole působí 5 učitelů,“ uvedla současná ředitelka školy Božena Holková.

Od svého založení prošla škola velkým vývojem a na to, co se změnilo nebo nezměnilo, se mohl přijít v pátek 9. listopadu podívat každý. Základní škola Aléská v dopoledních hodinách uspořádala Den otevřených dveří. Průvodce návštěvníkům dělali současní žáci druhého stupně. Škola se má opravdu čím chlubit a to nejen novým interiérem a moderními školními pomůckami.

„V měsíci říjnu se konala v Helsinkách mezinárodní konference učitelů na téma „Interaktivní výuka“. Naši školu reprezentovala Mgr. Dagmar Axamitová jako jedna ze čtyř pedagogů za ČR. Interaktivní výuce věnujeme značnou pozornost a důkazem je i loňská celosvětová soutěž o nejlepší videozáznam. Naše škola postoupila mezi 15 nejlepších a reprezentovala Evropu ve finále,“ zhodnotila některé úspěchy školy ředitelka Holková.

Večer v kulturním domě Fontána oslavy poračovaly a byly ve znamení vzpomínek a zajímavých shledání. Ředitelka školy přivítala všechny přítomné a poděkovala za nadšení, tvořivost a oddanost s jakou se učitelé věnují své práci. Program zahájily děti s představením, které již předvedly při Akademii 30. října. V předsálí kulturního domu byly vystaveny fotografie z dob, kdy se ZŠ Aléská teprve budovala. Velký zájem mezi návštěvníky vyvolaly fotografie s učitelským sborem od počátku školy až po její současnost.