Každá skupinka měla k dispozici anketní papír, kam malí i větší tazatelé zapisovali čárky podle odpovědí lidí. Děti zajímalo, z jakých zdrojů lidé čerpají informace. Na výběr měli dotazovaní denní tisk, časopisy a knihy v jedné skupině, dále pak televizi, rozhlas nebo regionální knihovnu. V dotazníku se rozlišuje také pohlaví dotazovaných. S nejmenšími dětmi se tak mnohdy lidé neubránili smíchu, když jim byla například položena otázka: Jste muž nebo žena? Na děti samozřejmě dohlíželi jejich pedagogové.

ZŠ Plynárenská již podobné šetření podnikla před rokem. Tehdy žáci zjišťovali, jak lidé v Teplicích třídí odpad. Výsledky pak děti z 2. stupně vyhodnotily a zpracovaly do přehledných tabulek a grafů „Témata vybíráme tak, aby se zjištěné údaje daly dál zpracovávat ve třídách s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky,“ vysvětluje ředitelka školy Eva Vágnerová.

Zpracování výsledků trvá zhruba měsíc a jakmile bude hotové, se závěrem zajímavého šetření vás seznámíme v teplickém deníku.