„Budeme se ucházet o dotace na rozšíření školek a mikrojeslí. Když budeme úspěšní, tak je vybudování školky reálné příští rok," řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodal: „ Z přední části vybudujeme jedno až dvou třídní mateřskou školu, protože o místa ve stávajících školkách je ze strany rodičů velký zájem a naplníme tak potřebu našeho města v nabídce předškolního vzdělávání. Ze zadní části, která dříve sloužila jako tělocvična, vybudujeme víceúčelový sál, který bude nadále sloužit jednak jako tělocvična, a to zejména pro výuku tělesné výchovy na 1. stupni Základní školy v Dubí 1, která sídlí v Tovární ulici a je snadno dosažitelná. Zároveň však uvažujeme, že by tento prostor také mohl sloužit jako sál s jevištěm pro nejrůznější kulturní akce, hlavně však pro potřebu našich škol."

Místo kolem Sokolovny je podle Pípala ideální. „Je tam klid, s minimálním provozem automobilů. Navíc necháme parkově upravit bývalé škvárového hřiště, takže tam bude i dostatek zeleně," dodal. (kos)