„Před dvěma měsíci jsem informoval, že jsme přijali usnesení o zahájení procesu na rozšíření kapacity v Mateřské školce Mstišov o jednu celou třídu, to je 25 dětí. Začali jsme práce na projektu, a když jsme se dostali k hygienickému posouzení stavby, tak jsme tvrdě narazili na přísné hygienické normy," řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodal: „Je to k nevíře, ale prostor v přízemí, kde jsme chtěli zřídit novou třídu, přesně kopíruje prostory v prvním patře. To je logické. Z důvodu zpřísňujících se předpisů nejme schopni v těchto prostorech zřídit plnohodnotnou třídu tak, aby mohla přijmout 25 dětí a byla zapsána v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Podle současných platných norem je zapsána třída pouze, když má 25 žáků. „Hygienické předpisy povolily pro tyto prostory po úpravě maximálně 11 žáků. To je veliký problém, protože i pro tuto neplnohodnotnou třídu musíte mít učitele jako pro plný počet žáků, ale státní příspěvek na ně nedostanete a platy učitelů by šly plně na vrub města. Když k tomu připočítáte, že stavební úprava a vybavení by stála více než jeden milion korun, tak je to celé velice neekonomické a nereálné. Po zvážení všech okolností jsme na jednání Rady města rozhodli od záměru rozšíření kapacity školky upustit," dodal starosta Dubí Petr Pípal.(kos)