V hájské školce se již mnohé povedlo, ale jak vysvětlila ředitelka Bronislava Steidenová, věci se dělají postupně podle toho, zda se podaří sehnat nějaké peníze. V poslední době se například nově přebudovaly herny, ložnice, zdi dostaly nové veselé barvy. Opravila se i střecha. A velkou změnou, která umožnila zvětšit kapacitu školky, bylo přesprázdninové rozšíření sociálního zařízení. Jak vysvětlila ředitelka, budova je dostatečně velká, ale kapacita byla limitovaná počtem záchodků. Právě podle nich se pak odvíjí povolený počet dětí. I když by školka mohla pojmout minimálně 45 dětí, mohla ředitelka budovu zaplnit pouze do počtu 25 dětí. „A to jsme ještě měli od hygieniků výjimku,“ říká.

Vzhledem k tomu, že míst ve školkách je neuvěřitelně málo a hájská školka měla ještě velký potenciál, obec vyšla rozšíření vstříc. Starosta Karel Drašner byl rozšíření kapacity školky velmi nakloněn. Zmínil, že v Háji vznikají stavební parcely, které jistě přilákají mnoho nových obyvatel. A není třeba dodávat, že z velké části se bude jednat i o rodiny s dětmi. Kapacita školky se tak brzy zaplní. Vždyť již po rozšíření zbývá volných pouze několik posledních míst. Je předpoklad, že již příští rok se kapacita naplní. Do místní školky totiž nechodí jen děti z Háje, ale také z okolních obcí či měst. Steidenová zmínila, že úplné maximum dětí, které by mohla školka v budoucnu pojmout, je až 50 dětí.


Koncem srpna proběhlo ve školce slavnostní představení po rekonstrukci. Pozváni byli členové zastupitelstva i zástupci sponzorů, bez kterých by nebylo možné tak rozsáhlé úpravy uskutečnit. Předškolní zařízení nabízí příjemné prostředí nejen uvnitř budovy, ale může se chlubit také zahradou. Nechybí zde pískoviště, různé herní prvky a co jistě zaujme, je indiánský stan, který má školka v letošním roce nově.
Rekonstrukce prý zdaleka ještě nekončí. Na řadu by měla přijít kuchyň a pak také již zmíněná zahrada. Ohledně té byli již osloveni sponzoři. Pokud budou finanční prostředky, dočká se zahrada částečné rekonstrukce ještě na podzim letošního roku.

Starosta Drašner pochválil ředitelku za její starost o školku. Zdůraznil, že v její péči se hájská školka dočkala mnoho nového a jen vzkvétá. Je to dobře, protože právě v těch nejmenších a péči o ně je naše budoucnost.