První děti do nové školky nastoupily vlednu 1983.Aodstar­tovala úspěšná historie.

Vsobotu otevřela školka své dveře veřejnosti. Přišly nejen maminky se svými dětmi, ale iti, které již dříve školka připravila pro vstup do školy a života. Pozváni byli ipůvodní zřizovatelé školky a samozřejmě bývalý a současný personál. Prostě všichni, kterým proboštovská školka nějakým způsobem vstoupila do života. „Měla jsem radost, že přišla ivětšina bývalých zaměstnanců. Acelkem nás navštvilo zhruba 200až 300lidí. Povedlo se to“ sdělila ředitelka Zdeňka Chládková.

Po obědě proběhlo setkání se zřizovatelem, kterým je obec Proboštov, nechyběla tedy starostka Alenka Antošová. Byly odměněny pracovnice, které ve školce působí od jejího začátku. Je až kneuvěření, že se jedná o8pracovnic zcelkových 14.Ředitelka si velmi pochvaluje kolektiv, pro který je školka druhým domovem a to doslova. Při různých „školkovských“ akcích totiž obětavě pomáhají nejen pracovnice , ale také jejich rodinní příslušníci. Když se ktomu přidá vynikající spolupráce srodiči, školka jen vzkvétá. Dokazuje to ivelký zájem rodičů oto, umístit své dítě právě do Pastelky. Zápis dětí se uskuteční na jaře, vdubnu.