Studenti byli hned první den rozřazeni do studijních skupin podle vstupních didaktických testů. Intenzivní denní výuku vedou angličtí učitelé se specializací výuky pro cizince. Největším přínosem je bezpochyby překonání strachu komunikovat s cizími lidmi a ještě k tomu v angličtině. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách, kde se učí samostatnosti, získávají nové zkušenosti, poznávají jiný způsob života, zvyky, kulturu a tradice. Ve škole se lze naučit gramatiku, psaní, čtení. Ale konverzace nemá nikdy takovou úroveň jako s rodilými mluvčími přímo v zemi.

Poslední den výuky studenti obdrží závěrečné certifikáty. Mimo výuky se účastní celodenních či odpoledních výletů, které opět vedou v angličtině rodilí mluvčí. Stundenty čeká mimo jiné návštěva hradu Tintangel - opředeného legendami o králi Artuši, prohlídka římských lázní v městě Bath, celodenní prohlídka Londýna, návštěva přístavu a základny britského královského námořnictva v městě Plymouth, město Brixham s prohlídkou lodi Golden Hinde a národní park Dartmoor. Třešinkou na dortu je i plánovaná návštěva na anglickém chlapeckém gymnáziu. Soukromé gymnázium v Dubí získalo finance pro své studenty ve schváleném projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a rozpočtu České republiky. Celý projekt je podpořen z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenschopnost“ v oblasti podpory zvyšování kvality ve vzdělávání. Jednou z jeho klíčových aktivit je rozvoj dovedností v cizím jazyce. Cílem je, aby studenti dosáhli v anglickém jazyce předepsané úrovně B1. Současně předpokládáme, že alespoň jedna čtvrtina z nich dosáhne úroveň vyšší (C2) a úspěšně složí mezinárodně platné zkoušky ECL. Tyto zkoušky budou skládat na Gymnáziu GLOBE v Brně, které je společně s Gymnáziem Dubím a Táborským soukromým gymnáziem realizátorem projektu. Další studenti, kteří se nemohli účastnit jazykové stáže v tomto roce, mají šanci v dalších školních letech.

Společný projekt tří gymnázií v ČR, s názvem „Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj“, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR po dobu 30 měsíců.

Jaroslava Turková, ředitelka GJAK Dubí