Nejméně příznivců našla stávka v Teplicích. Mateřské školy se k ní nepřipojily vůbec, ze základních se rozhodla jednou vyučovací hodinou ke stávce připojit ZŠ Edisonova.

Nejvíce stávkujících bylo v Krupce. Pracovníci Masarykovy základní a Mateřské školy Krupka se rozhodli připojit ke stávce a jak informoval Ctirad Vaník, škola neorganizovala žádný náhradní program a uzavřeny zůstaly i družiny. V Základní škole Čapkova v Krupce se ke stávce připojili pouze pedagogičtí zaměstnanci. Správní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny se rozhodli do stávky nevstoupit a tak měly děti možnost jít na oběd, který měly předplacený. Školní družina ale v provozu nebyla.

Více informací se dočtete v úterním teplickém deníku…