S Divadlem V Pytli Petra Stolaře odhalily děti dřevěnou sochu skřítka Hrobčíka a připravena pro ně byla celá řada her a soutěží, včetně pořádné rozcvičky. Vyzkoušet samozřejmě musely i všechny ty parádní nové herní prvky, klouzačky, tunel z vrbového proutí, houpačku a prolézačky, které jim zahrada nabízí.

Revitalizace staré školní zahrady i prostoru kolem školky v Hrobčicích probíhala od podzimu loňského roku. Byla provedena v přírodním stylu za podpory Státního fontu životního prostředí. Celkové náklady jsou 5 524 000 korun, z toho 10% se na nich podílela obec, většinový podíl byl financován z Operačního programu Životní prostředí.

Hlavní myšlenkou kompozice dříve nevyužité části zahrady je tajuplný svět skřítka Hrobčíka, propojený přes lesní divadlo a pergolu se zelenou střechou do stávající části zahrady, která byla mateřskou školou využívána.

Tajuplným světem skřítka Hrobčíka prochází mlatová cesta, která je křižována herními prvky nástrahami lesa, které děti musejí za novými poznatky a objevováním překonávat. Pro rozvoj fantazie, zručnosti a komunikace mezi vrstevníky je navrženo lesní divadlo s hledištěm v pergole a nebo opačně. Hra se odehrává v pergole a diváci sedí na terase v lese. Spodní část zahrady je doplněna o prvky zaměřené na logické myšlení a koordinaci pohybů. Před budovou školky je vybudovaná klášterní zahrada s vyvýšenými záhony, kde budou děti pěstoval byliny a učit se je přitom rozeznávat.

Celkově bylo na zahradě vysázeno 4 369 kusů rostlin.

„Zahrada nyní poskytuje dostatek podnětů pro rozvoj zájmů dětí o přírodu a poznávání přírodních zákonitostí formou her a zábavy, zároveň napomáhá rozvíjet všestrannou obratnost a pohybovou zdatnost našich nejmenších. Celkově zahrada nyní poskytuje velmi přátelský prostor pro realizaci nejrůznějších environmentálních programů nejen naší mateřince, ale i partnerům projektu, kterými je např. DDM Bílina, Městská policie Bílina, Englisch Menu, s.r.o., kynologové, rybáři či blízké mateřské školy," uvedla starostka obce Hrobčice Jana Syslová. (re)