Omezení potrvají do konce měsíce června, kdy by měly být všechny rekonstrukční práce v daném úseku ukončeny. „Řešit se pak budou ještě přípojky k jednotlivým domům. Následně proběhne oprava povrchu vozovky. Město na své náklady vybuduje chodníky a nové veřejné osvětlení."

Jednou z priorit města Dubí pro letošní rok, co se týče stavebně-investičních akcí, je odkanalizování lokality Běhánky.

„Pokud půjde vše podle současného plánu, tak předpokládáme zahájení vlastního díla nejpozději na začátku měsíce července s dokončením do poloviny příštího roku. V okamžiku, kdy budeme mít již naprostou jistotu v termínech a potvrzeny plánované uzavírky komunikací od příslušných orgánů, tak budeme opět svolávat občany z dotčených ulic a poskytneme již finální informaci. Toto sekání s občany předpokládáme, že proběhne v druhé polovině měsíce června."

Odkanalizována bude celá Dubská ulice, Smetanovo návrší a větší část Dlouhé ulice. Celková investice do kanalizace přijde asi na 26 milionů korun. Město na akci získalo dotaci 50 % skutečných nákladů od Ministerstva zemědělství a 2,5 milionu korun z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. „Kvůli dotaci je potřeba, aby se na kanalizaci připojila drtivá většina domů. Tuto stavbu skutečně považujeme za prioritu tohoto roku a věřím, že odkanalizování přinese zlepšení kvality bydlení všem obyvatelům Běhánek," nechal se slyšet starosta Dubí Petr Pípal. (kos)