„Děti v jednotlivých třídách měly možnost v 2-3 členných skupinkách za asistence starších žáků vytvářet dráhy pro ozoboty s barevnými příkazovými kódy, které měnily jejich rychlost, směr nebo formu pohybu. Tímto způsobem se učily základům jednoduchého programování. Všem se ukázkové hodiny moc líbily a rádi by si je zopakovali,“ řekla Marie Sechovcová ze ZŠ Lidická. Starší žáci si pro ně připravují další zajímavé náměty.

„Kromě ozobotů, které ve škole máme k dispozici, bychom chtěli v blízké době dětem pořídit i blue -boty, se kterými se naši učitelé seznámili v rámci ukázek robotiky na ZŠ Aléská. Ta je má v rámci projektu IKAP dlouhodobě zapůjčené. Všechny tyto aktivity probíhají cíleně v rámci rozvoje informatického myšlení žáků,“ dodala Sechovcová. Ozobot je miniaturní robot, nejmenší svého druhu. Jedná se o interaktivní hračku, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení.