V porovnání s loňským rokem, kdy ČEZ Distribuce investovala 8,7 miliard korun, se jedná o navýšení prostředků na celém distribučním území Skupiny ČEZ o 2 miliardy korun. Jen na území severních Čech jsou naplánovány prostředky přesahující 1,6 miliardy Kč.

Letos putují investice v severočeském regionu například do staveb vyvolaných zákazníky cca 470 mil. Kč, do nákupu nových a oprav stávajících transformátorů více než 188 mil. Kč a do ekologie a životního prostředí 11 mil. Kč. Svůj díl si také vyžádají investice do nákupu nových elektroměrů za téměř 94 mil. Kč. Další prostředky plynou do sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a dalšího distribučního zařízení.

Mezi nejvýznamnější plánované stavby v severočeském regionu letos patří dokončení rekonstrukce rozvodny 22 kV v Lounech za 36 miliónů korun, v Ústí nad Labem v centru skončí unifikace napětí na 22 kV za 20,5 mil. korun, proběhne kabelizace obce Rtyně na Teplicku za 14,3 mil. korun, ve Varnsdorfu dojde k rekonstrukci stávajícího vedení za 11 mil. korun, či v Nové Vsi u Křímova dochází k výměně vodičů vedení 22 kV v délce 9,6 km pro připojení nově budovaných větrných elektráren za více než 11 mil. korun. Také na Liberecko a Jablonecko směřují milionové investice, které mají zajistit dostatek elektřiny v těchto lokalitách. Například rekonstrukce vrchního volného vedení na Ladech v Liberci či výměna kabelového vedení v Jablonci v ulici Revoluční. Nutností a prioritou je také vybudování transformovny Jablonec JIH a přívodního vedení 110 kV, které bychom rádi začali budovat ještě letos. Tato investiční akce si vyžádá částku 230 milionů korun.

Cílenými investicemi je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. Dále mají každoročně zajistit vysoký standard kvality a spolehlivost dodávky elektřiny. Prostřednictvím dalšího rozvoje distribuční soustavy mají taktéž umožnit připojení nových žadatelů, kterých rok od roku přibývá. V oblasti ekologie jsou investice zaměřené na snížení ekologických zátěží a ochranu ptactva před popálením. Tyto aktivity zajišťuje ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně.