Na fasádě domu ho lehce přehlédnete. Vypadá sice jako krabička na alarm, ale jeho význam je jiný. Řeč je o zvukovém majáčku pro nevidomé.

Těchto pomůcek pro slepce moc v kraji není. Pracovníci Tyfloservisu a jejich klienti by uvítali, kdyby si je pořídilo co nejvíce úřadů a organizací.

„Odpadla by spousta problémů, protože majáček dokáže nevidomým výrazně usnadnit orientaci v prostoru,“ řekla vedoucí ústeckého střediska Tyfloservisu Nikola Aková.

Den otevřených dveří Sociální agentury v Teplicích a představení hlasového majáčku pro nevidomé.
FOTO: Nevidomým pomáhá v Teplicích nový majáček

Slepcům majáček pomáhá třeba na ústeckém či děčínském magistrátu a nově také v teplickém sídle Sociální agentury. A jak pomůcka funguje?

Majáček začne hlásit užitečné informace ještě před vstupem do budovy, a to přesně ve chvíli, když se k ní slepec přiblíží se svojí holí. V ní má totiž zabudovaný dálkový vysílač. Ten vyšle signál a nevidomý následně dostane informaci například o počtu schodů do budovy, jak daleko je výtah a kde kdo má kanceláře.

„Je to dobrá pomůcka. Ulehčuje orientaci,“ popsala nevidomá Iveta Adamovská, která si teplický majáček vyzkoušela.

Stanislava Krajíčková v úterý odpoledne v severočeské vědecké knihovně v Ústí představila svou první a hned úspěšnou knížku Nabu, Nelsí a škola pro superpsy.
Slabozraká spisovatelka: Píšu, ať lidé víc ví o psech pro nevidomé

Zařízení vypadá jako krabice na alarm a je umístěné na fasádě budovy ve výšce zhruba čtyř metrů. Momentálně jde o jediný takto vybavený objekt v Teplicích. „I zrakově postižení jsou našimi klienty. Ještě necháme zesílit intenzitu hlášení tak, aby informace nezanikaly v rušeném prostředí ulice, a bude to optimální,“ sdělila zástupkyně ředitele Sociální agentury Dagmar Francová.

Teplický majáček stál 15 tisíc korun a přispěli na něj z velké části zaměstnanci sklářského podniku AGC Chudeřice. Ti mezi sebou vybrali 11 tisíc, zbytek dala samotná firma. Podle Akové z Tyfloservisu by se přístupem Sociální agentury mohly inspirovat i jiné organizace a úřady.

„Pro samostatný pohyb používají nevidomé osoby bílou hůl, která neslouží jen jako signál o tom, že daný člověk nevidí, ale, a to především, slouží jim samotným jako tzv. prodloužená ruka, která jim umožní si 'prohlédnout' prostor kolem sebe,“ vysvětlila Aková.

Sbírka Světlušky pro nevidomé v Ústí měla úspěch
FOTO: Sbírka Světlušky pro nevidomé v Ústí měla úspěch

Velkým problémem pro slepce je zámková dlažba. „V místě, kde nejsou k dispozici přirozené vodicí linie, se používají vodicí linie umělé. Jsou tvořeny reliéfními prvky dvou základních profilů - puntíkového a žlábkového. Puntíkový profil se používá pro tvorbu tzv. signálních a varovných pásů, prvky s drážkovým / žebrovým profilem se pak používají na tvorbu umělých vodicích linií. Jenomže ne všechny zámkové dlažby jsou takovými prvky vybaveny,“ dodala Aková.

Různými akustickými naváděcími pomůckami disponují hlavní nádraží v Ústí nad Labem, Mostě, Děčíně či Teplicích. Na základě údajů z šetření zdravotně postižených osob, které provedl v roce 2013 Český statistický úřad, je v České republice přibližně 65 tisíc lidí s těžkým zrakovým postižením.

ONDŘEJ ZMEŠKAL (vpravo) a jeho trasér Marek Peterka při závodu v Regensburgu
Nevidomý Ondřej Zmeškal zvládl Ironmana