Ten uvedl v omyl 7 lidí z Teplicka, kdy od nich pod záminkou zprostředkování práce ve Francii vylákal celkem 9600 Kč. Po obdržení částky na svůj bankovní účet přestal s poškozenými komunikovat a finanční částku nevrátil. (ino)