Jen je řízena z Mostu. Podkrušnohorské gymnázium Most má nyní přes 1100 studentů. „Pro studenty se prakticky nic nezměnilo, jen budou mít na vysvědčení jiný název školy. Téměř nic nového to neznamená ani pro kantory. Pouze dva učitelé, jedn z Bíliny a jeden z Mostu, dojíždějí kvůli lepšímu pokrytí studijní nabídky vyučovat do obou škol,“ vysvětlil důsledky sloučení škol ředitel gymnázia Karel Vacek. Ten nyní vládne oběma školám a dvakrát až třikrát týdně dojíždí do Bíliny.

Střední škola obchodu a služeb Teplice, tak zní název páteřní školy, která vznikla sloučením původné Střední školy obchodu a služeb a Střední školy textilní. Budovy dvou původních škol jsou od sebe poměrně dost vzdálené, přes půl města. Obě budovy však nadále slouží k vyučování. Ředitel školy Zdeněk Pešek vysvětlil, že v ulici Emilie Dvořákové, kde bývala „textilka“, nyní probíhá veškeré odborné praktické vyučování. V budově v Alejní se zase učí kompletně teorie.

Ředitel vysvětlil, že sloučení a následná integrace žáků a studentů proběhla bez problémů. Nová škola funguje necelý měsíc, stále se tak ještě různé věci „usazují“. Žáci i kantoři si museli zvyknout na nové prostředí, kolegy, spolužáky a že jsou nyní součástí velké školy. Ředitel je rád, že to proběhlo bez problémů.

Již před přijímacím řízením měli rodiče i potenciální studenti možnost dozvědět se o budoucím slučování. Jak ředitel dodal, na počet přihlášených studentů to vliv nemělo. Důležité je, že zůstala zachována nabídka studijních a učebních oborů. Je jasné, že slučování si vyžádalo také určité snížení počtu zaměstnanců. „Ano, pár takových případů samozřejmě bylo, „ říká Pešek s tím, že většinu se podařilo vyřešit přirozenou cestou, tedy že lidé buď odcházeli do důchodu, nebo šli třeba do soukromé praxe. Vzhledem k tomu, že žáci neubyli, nebylo potřeba ani snížení počtu kantorů. Až se vše ustálí a škola se zaběhne, budou se podle ředitele teprve řešit další plány a vize. Již teď je však jasné, že chce škola pokračovat v tradičních akcích, které byly plodné ještě před sloučením.

Spojením Střední školy stavební v Teplicích a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Krupce vznikla Střední škola stavební Teplice. Krupka je jedním z odloučených pracovišť. Ředitelem nové páteřní školy je Ota Samsony.