Hlasovat můžete až do 29. 3. 2015 do 12 hodin. Počty hlasů se budou sčítat. Hlasovací kupony budou vycházet v novinách do 28. 3. Hodnota jednoho novinového kuponu se určí až na konci hlasování.

Vypočítá se totiž tímto způsobem: Vezme se počet hlasů vítěze internetového hlasování a vydělí se počtem hlasovacích dnů. A to pak bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu.

ORIGINÁL kupony doručte na adresu redakce Teplického deníku Kapelní 4, 415 01 Teplice nejpozději do 29. 3. 2015.

Velké veřejné finále proběhne v dubnu první zkouška je na programu 11. dubna, samotné finále pak 25. dubna v Novém Boru. Sluníčko Deníku během něj vybere odborná porota, v níž mimo jiné zasednou vítězky České Miss Eliška Bučková a Jitka Válková.

Aby se dívky na pódiu nebály, kromě krátkého představení a popovídání si se členy poroty ukáží, co jim jde a v čem jsou si jisté. Ať je to tanec, zpěv, básnička, cvičení, hra na flétnu nebo třeba čáry s kouzelnickou hůlkou.

Akci bude moderovat herec Mirek Šimůnek. Vítězky se mohou těšit na celou řadu atraktivních cen.(re)

INFO: Soutěžící č. 2 byla na žádost rodičů přeřazena do soutěže o Sluníčko do Žateckého deníku kam dle svého bydliště patří.

Hlasování na internetu není omezeno. Hlasovat můžete i pomocí kuponů v novinách. Pro ilustraci přikládáme foto kuponu - do redakce, ale musíte doručit originál ne kopie!

Ilustrační foto kuponu Sluníčko