Nesprávnými postupy a špatným hospodařením údajně způsobila bývalá starostka města Dubí Ilona Smítková nemalou škodu. Sankci 12 milionů, později sníženou na bezmála 600 000 korun, město již zaplatilo. Ale nad bývalou starostkou se nyní vznáší vidina trestního oznámení za tragický chod města.
„Pokud to nebude nezbytně nutné, žádné trestně - odpovědné kroky neučiním,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal.
Ilona Smítková v současnosti vykonává post úřednice Krajského úřadu v Ústí nad Labem, oddělení přezkumu hospodaření obcí. A právě tato nová funkce bývalé starostky Dubí je značně nepochopitelná. „Je to velmi paradoxní, jestliže někdo vedl hospodaření obce tragickým způsobem a nyní se zabývá kontrolní činností,“ uvedl Pípal.

Nařčení se brání

Zastupitelka města Dubí se nařčením brání. „Žádné peníze jsem nezpronevěřila, všechny finance byly využity na správný účel. Můžu vše vysvětlit,“ sdělila. Dále Smítková uvedla, že k zástavě městské radnice došlo poté, co finanční úřad vyměřil městu Dubí vrácení státních dotací.
Podle slov starosty Dubí se prozatím neprokázalo, že by došlo ke zcizení finančních prostředků města z přidělených dotací. Přesto je vina na straně Ilony Smítkové a jejích bývalých kolegů na radnici. „Vedení neohlídalo termíny zúčtování dotací. Vše vzniklo pochybením a nedbalostí.“

Odvolání nechystá

Ředitelka Krajského úřadu Lydie Šťastná, řekla, že o nesprávném hospodaření města Dubí za panování bývalé starostky nic neví a o jejím odvolání nepřemýšlí. „Platí presumpce neviny, a dokud nebude pravomocně odsouzena, nic dělat nebudu. Paní Smítková je ale vyloučena ze všech jednání ve věcech města Dubí, aby nedošlo ke střetu zájmů,“ uvedla.
Také Technické služby města Dubí v posledních letech vykazovaly záporná čísla ve svém hospodaření. „Největší díl zodpovědnosti nese za chod společnosti bývalý místostarosta Pernekr. Zde bych paní Smítkovou nevinil,“ vysvětlil starosta města.

Kontrolují dotace

Finanční úřad nyní kontroluje, zda ve zbylých pěti dotacích, které byly poskytnuty Dubí, nebyly zpronevěřeny městské finance. U dvou z nich ale již bylo zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Z městské kasy tak znovu zmizí miliony na úhradu finančních sankcí.
Výsledek šetření si vyslechne vedení města v polovině května.
Ale už nyní se Petr Pípal společně s právníky rozhoduje zda na bývalou strastku Smítkovou podá trestní oznámení.