Smlouva byla podepsána mezi AGC Flat Glass Czech. a. s. a UJEP na podporu zahraničních mobilit studentů UJEP. Čerpání peněz v dohodnuté výši 300 tisíc korun je určeno pro letošní rok.
V rámci spolupráce ústecké univerzity a společnosti Glaverbel Czech, a. s., která se v září roku 2007 přejmenovala na AGC Flat Glass Czech, a. s., bylo možno v průběhu 4 let finančně podpořit 510 studentů UJEP.