Škůdci napadli smrky pichlavé, onemocnění stromů se projevuje opadáváním jehličí a usycháním. "V Chomutově je takto zasažena odhadem více jak polovina výsadeb na pozemcích města i na soukromých pozemcích," řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí chomutovského magistrátu Vladimír Dědeček s tím, že kvůli dvěma teplým zimám se přemnožila mšice smrková. Ta napadá jehličí stromů, které pak rezne a opadává. "Na smrcích ve městě se může také projevit napadení kloubnatkou smrkovou, což je houbové onemocnění. Příčinu usychání a opadu jehličí určí odborník," doplnil Dědeček. Škody na smrcích by podle něj nemusely být likvidační, pokud dojde k ochlazení a výraznějším srážkám.
U méně napadených stromů doporučují úředníci použití insekticidů. Více napadené je možné kácet. "Silně napadené stromy je možné kácet i v době vegetace za předpokladu, že na stromě nehnízdí volně žijící ptáci," řekla ČTK Macová s tím, že na kácení stačí úřadu oznámit s patnáctidenním předstihem. Pokud se úřad k záměru nevyjádří, je možné poškozený strom pokácet.