Vlaky dálkové dopravy, tedy vlaky typu EuroCity, EuroNight a rychlík, mohou vlivem kalamitního stavu navyšovat zpoždění, v ojedinělých případech dojde i k redukci počtu spojů.

"Sledujte prosím aktuální informace ve stanicích," míní webový portál cd.cz. Navíc dodává, že náhradní autobusovou dopravu z důvodu kalamitního stavu na pozemních komunikacích nelze zavádět.

České dráhy se pokouší udržovat bezproblémový provozu především na páteřních tratích, tedy i na trati Děčín - Ústí - Praha.

Obdobné je to také v regionální dopravě. Spěšné a osobní vlaky mohou vlivem kalamitního stavu navyšovat zpoždění. I zde může docházet k redukci počtu spojů.

Může se tedy stát, že z důvodu velmi vysokého zpoždění mohou být vybrané spoje bez náhrady zrušeny! Náhradní autobusovou dopravu z důvodu kalamitního stavu na pozemních komunikacích nelze zavádět.

Vlivem silného sněžení v ČR a okolních zemích je provoz na železnici zajišťován s výrazným omezením. Pracovníci Českých drah, ale především Správy železniční a dopravní cesty pracují na odstraňování sněhu a zprovoznění tratí.