Kdyby byli ministerští úředníci naslouchali připomínkám všech, jichž se zákon bezprostředně týká, byla by ona kontrola, kterou chápu jako přirozenou a nezbytnou, jeho součástí od samého počátku. Tedy od 1. ledna 2007, kdy nový zákon o sociálních službách vešel v platnost. Více čtěte v pátečním 20.7.2007 teplickém deníku…