Sochu restaurovala Akademie výtvarných umění Praha . Socha svatého Vojtěcha byla kvůli špatnému stavu a značnému poškození některých částí odvezena do Prahy, kde se jí dostalo důkladné péče a pozornosti. Chyběla zejména velká část tváře světce, zůstaly pouze vousy, od nichž se táhl šikmý lom.