Nárok na rodičovský příspěvek v dosavadní podobě k 31.12.2007 ze zákona zaniká. Pokud rodič, který v současné době rodičovský příspěvek pobírá, jej chce pobírat i nadále od 1. ledna 2008, musí si o něj znovu požádat a k žádosti doložit nové skutečnosti, které dosud nebyly potřebné.
Rodiče si budou moci při splnění stanovených podmínek zvolit dobu čerpání rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte (rychlejší čerpání), tří let věku (klasické čerpání) nebo čtyř let věku (pomalejší čerpání), přičemž u rychlejšího čerpání bude výše měsíčního příspěvku nejvyšší a u pomalejšího nejnižší.
Ve druhé polovině listopadu odbor státní sociální podpory Úřadu práce v Teplicích zašle všem klientům, kterých se budou změny ve vyplácení rodičovského příspěvku týkat, informační dopis a příslušné formuláře.

Doporučujeme klientům podávat žádosti osobně v příslušných kancelářích odboru SSP. To umožní zkontrolovat úplnost žádostí již při jejich podání a případné nedostatky na místě nebo v co nejkratší době odstranit.

Nárok na přídavek na dítě budou mít nově rodiny s příjmem nepřevyšujícím 2,4 násobek životního minima, na sociální příplatek rodiny s příjmem nepřevyšujícím dvojnásobek životního minima. Ke změnám dojde také u porodného, pohřebného a dávek pěstounské péče. Zcela zrušen bude příspěvek na školní pomůcky.

Podrobnější informace podají klientům v úředních hodinách pracovníci odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Teplicích, Vrchlického ul. 12, kde jsou také na nástěnkách k dispozici informační materiály.
Změny dávek SSP jsou přehledně popsány na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz ) a na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz ).