Co komunitní plánování sociálních služeb vlastně znamená?
Tvorba plánu je poměrně složitý proces, ovšem založený na jednoduchém principu. Plánují se sociální služby, ale jde také o rozvoj občanské společnosti. Sledují se především sociální problémy. Výsledkem je plán, jak tyto problémy odstraňovat a jak lépe vycházet vstříc potřebám všech, kteří v obci žijí. Na komunitním plánu by se měli shodnout obecní úřad, poskytovatelé sociálních služeb, dalších významné organizace a v neposlední řadě občané, rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení, zkrátka všichni, kteří v naší obci žijí a mají své potřeby. Úkolem komunitního plánu je najít v dané obci skryté rezervy, ať už jde o iniciativu lidí nebo i materiální vybavení.
Půjde tedy o jakýsi široký rozhovor s občany?
Vlastně ano. Představitelé obce, organizací a úřadů vlastně uvažují nad tím, co by se především v sociální oblasti dalo zlepšit a udělat. Přínosem bude už to, že se všichni sejdou a budou přemýšlet. Samozřejmě, že rozhovory budou muset být strukturovány a organizovány, aby výsledkem nebyl chaotický sumář názorů.
Jak ted yproces plánování bude probíhat?
V současné době se formuje pracovní skupina. V ní jsou představitelé obecního úřadu, našich škol, domova důchodců a přibudou další zástupci organizací, s nimiž byla v minulosti navázána spolupráce. Do pracovní skupiny se mohou zapojit i občané. Mohou se přihlásit na obecním úřadě. Jejich znalosti místního prostředí a specifických potřeb občanů chceme při plánování co nejvíce využít. Pracovní skupina složená z laiků i odborníků bude vyhodnocovat analytická data i prosté zkušenosti a vymezí tak problémové oblasti. Poté bude navrhovat a třídit aktivity, které by pomohly problém vyřešit. Po metodické stránce bude nad procesem plánování bdít Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.