„Provoz ukončíme poté, co nám bude doručeno písemné rozhodnutí soudu," uvedl Slaný. Majitel sice podá kasační stížnost proti verdiktu, ale ta nemá odkladný účinek.

Licenci elektrárnám udělil Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle soudce Petra Šebka soudu nezbylo než konstatovat, že nebyly splněny veškeré technické podmínky pro vydání licencí a ERÚ rozhodnutí vůbec neměl vydat. Žaloby podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle Zemana v době udělení původních licencí v roce 2010 nebyly obě elektrárny dokončené a nebyly tak splněny technické předpoklady.

„Celá tato kauza je zapříčiněna nesprávným vyhodnocením závěrů zjištěných při prvním ohledání obou fotovoltaických elektráren dne 20. prosince 2010," uvedl Slaný. „Kontroloři ERÚ v důsledku vlastní neodbornosti, technické neznalosti a nesprávné úvahy vyhodnotili stav obou elektráren jako rozporný s revizními zprávami Vladimíra Čimpery a neumožňující udělení licence, aniž by poukázali na jeden jediný rozpor s šestnáctistránkovou revizní zprávou," doplnil.

Od roku 2010 byla podle mluvčího tři přezkumná řízení u obou elektráren, která byla ukončena vydáním nové licence v lednu 2014 bez zjištění jakéhokoli pochybení.

Právní zástupce obou společností předložil soudu několik znaleckých posudků, z nichž podle mluvčího vyplývá, že obě elektrárny byly ke dni udělení licence bezpečné a provozuschopné. „Obě společnosti se důrazně ohrazují proti způsobu, jakým krajský soud vedl celý spor, když zcela ignoroval několik desítek důkazních návrhů právního zástupce obou společností," uvedl Slaný.

V souvislosti s elektrárnami Saša-Sun a Zdeněk-Sun soud před časem nepravomocně odsoudil předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou na 8,5 roku vězení. Elektrárny patří synům miliardáře Zdeňka Zemka staršího, jenž ovládá firmu Zgroup steel holding.

Majitelé solárních elektráren, kteří získali licenci pro jejich provoz do konce roku 2010, měli garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu je držitelům licence vypláceno 5500 korun. Obě částky jsou garantované na 20 let. „Pokud bychom žádali o novou licenci, bude to již na základě nových podmínek. V nejbližší době budeme celou záležitost řešit," uvedl Slaný. (čtk)