Do funkce ji má v dalších dnech jmenovat ministr spravedlnosti. „Mým záměrem a cílem po dobu výkonu funkce předsedkyně soudu je pokračovat v dobře nastavené práci bývalého předsedy soudu Jana Tichého a vést soud tak, aby správně plnil svou úlohu, což je výkon soudní moci,“ okomentovala úspěch ve výběrovém řízení. Jan Tichý přešel z vlastní vůle pracovně na pozici předsedy soudu v Děčíně.

Dana Kolářová v rámci své práce představila i své další plány, které se již realizují, nebo se budou teprve připravovat v budově soudu. „Prvním konkrétním krokem v těchto plánech je obsazení uvolněné funkce ředitele/ředitelky správy soudu,“ uvedla.

Pokud jde o reálné plány týkající se budovy a vybavení soudu, tak se v květnu podařilo ozvučit všechny jednací síně za účelem pořizování zvukových nahrávek soudních jednání v souladu s požadavky zákona. „V současné době probíhá instalace klimatizací a nového osvětlení v jednacích síních. Stejně tak je aktuálně řešena nová externí spisovna,“ podotkla Kolářová, která je do oficiálního jmenování ministrem spravedlnosti do předsednické pozice pověřená vedením teplického soudu. Velmi reálným plánem do budoucna je podle ní také osazení budovy soudu výtahem, o něco vzdálenějším plánem je pak výměna střešní krytiny a půdní vestavba.

Podle mluvčí soudu Lenky Pavlasové porazila Dana Kolářová ve výběrovém řízení další dva kandidáty. V taláru se jako soudce pohybuje od roku 2007.