Volby se v celém městě budou opakovat. Podle soudu se zde nakupovaly hlasy voličů, což je závažný delikt narušující soutěž. Proti rozhodnutí soudu není odvolání.