Stěny pomalované, v lepším případě milostnými vzkazy pro Eriku či Ference, v horším případě různými symboly lidských intimních orgánů. A v tom všem tu žijí lidé.

„Nám tu je dobře," říká mladá Romka, která chodbou proběhla okolo nás.

Pro běžný život ne příliš dobrá hygienická i bezpečnostní situace panuje v panelovém domě v ulici Švabinského, který je známý jako U Zajíčka. Lidé zde žijí mezi odpadky, okna i vchodové dveře jsou rozbité a hrozí poranění.

NA RADNICI O TOM VĚDÍ

Vedení města o situaci ví a snaží se ji řešit. Zatím ale marně. Dům je soukromý. „Je v majetku sdružení vlastníků bytových jednotek, ne v majetku města, tudíž máme velmi omezené pravomoci k tomu, abychom mohli jednat. Přesto se snažíme neúnosnou situaci řešit," uvedla místostarostka Veronika Horová.

Několik rodin v domě pravidelně navštěvují sociální pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Právě ty na špatné životní podmínky upozornily.

„V domě žije mnoho malých dětí. Pobíhají po chodbách mezi odpadky a špínou. Navíc jsou ve dvou poschodí na chodbě rozbitá okna a hrozí, že by mohly děti vypadnout. Proto jsme na vše upozornili jak vedení města, tak i krajskou hygienickou stanici, stavební odbor i správce budovy," vysvětlila sociální pracovnice Iveta Jingerová.

STATIKA DOMU JE DOBRÁ

Stavební odbor posoudil stavebně-technický stav domu. V tomto ohledu je dům v pořádku. Krajská hygienická stanice ve svém posudku uvádí, že situace sice není příznivá, ale může zakročit pouze v případě, že by se v domě nacházeli potkani či štěnice. Pak by mohla dát vlastníkovi nemovitosti příkaz k deratizaci.

Přítomnost potkanů a štěnic však dosud nebyla ale v tomto místě prokázána.

„Můžeme pouze vyzývat jednotlivé vlastníky bytů, mezi kterými je mnoho cizinců, aby dali do pořádku alespoň ty nejzávažnější problémy, tedy nebezpečná místa. Komunikace je však velmi obtížná, většinou bez odezvy. Navíc se nájemníci bytů často mění. Přesto se snažíme dál," říká starosta města Oldřich Bubeníček.

Další možností řešení ze strany města je apelování na nájemce, kteří v bytech bydlí, prostřednictvím sociálních pracovnic, aby si dům uklidili a nebezpečná místa alespoň provizorně zahradili.

„Většina nájemců však na naše výzvy také nereaguje," komentuje současný stav na stránkách města, kde se zpráva o panelovém domě objevila, Oldřich Bubeníček.

V domě se dvěma vchody je zhruba čtyřicet bytů. Mnoho z nich je v majetku obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště na území města Bíliny, a cizinců.

Na mikrofon nikdo z obyvatel domu oficiálně hovořit nechtěl. Kontaktovat zástupce správce nemovitosti se Deníku nepodařilo. Ze strachu se k tomuto domu nechtějí vyjadřovat ani lidé v okolí. Shodují se ale, že by bylo potřeba s tím něco udělat. A to co nejdříve.

Napsáno s přispěním Pavlíny Nevrlé, mediálního zástupce města Bílina.