„Seminář byl zaměřen na prohlubování spolupráce české cizinecké policie a německých spolkových policistů z Pirny. Třináct policistů českých a třináct policistů německých muselo být nejprve teoreticky proškoleno v oblasti právních předpisů, aby se mohly sladit rozdílné právní teorie. Potom mohli nacvičovat konkrétní situace z praxe. Policisté si například prozkoušeli kontrolu osobního vozidla, vlaku, kontrolu cestujících, zadržení pachatele na útěku a další důležité dovednosti nutné pro výkon služby,“ uvedla Eva Jaklová z ústeckého ředitelství cizinecké policie.

V konkrétním výcviku se nejvíce ukazovaly rozdíly v pojetí policejní praxe na obou stranách. „Sladit se musely zejména odlišnosti praktického rázu, ale také velké rozdíly možnosti použití práv při policejní činnosti. Čeští policisté nejvíce obdivovali pravomoci a možnosti, které má německý policista právo využít,“ dodala Jaklová.

Společné hlídky se v současné době věnují kontrolám a monitoringu bezpečnostní situace v příhraničí ČR, Německa a Polska. Účastní se společných bezpečnostních opatření, pátrání a přeshraničního pronásledování. „Protože migrace v zemích Schengenu nezmizela, ukazuje se, že činnost cizinecké policie je i dnes důležitá pro bezpečnost státu,“ zdůraznila Jaklová. (ro)