Proti výstavbě hal poslali lidé na krajský úřad v Ústí nad Labem přes 30 připomínek. Místní se v případě, že by jim za domy vyrostl velký průmyslový objekt, obávali hluku a nadměrné dopravy. Negativně se ke stavbě postavilo také město Teplice prostřednictvím příslušného stavebního úřadu.

Záměr na výstavbu objektů na zelené louce zveřejnila v létě pražská firma Lettnov v rámci tzv. zjišťovacího řízení EIA, což je posouzení stavby vzhledem k životnímu prostředí. Karty na stůl měl teď vyložit krajský úřad. Hru ale ukončila společnost sama, když v minulých dnech záměr stáhla.

Zelená louka u Srbic, kde mají vyrůst nové průmyslové haly.
Vedle Olympie mají vyrůst další haly. Místní se bouří, nechtějí přijít o zeleň

Vyjádření společnosti Deník shání. Negativními připomínkami k uvažované stavbě se měl zabývat krajský odbor životního prostředí, kam dorazily všechny námitky od lidí a případně dotčených subjektů. „Všechny budou řádně vypořádány a zohledněny v řízení o posouzení vlivu na životní prostředí,“ uvedla ještě nedávno mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. Následně měl kraj vydat své rozhodné vyjádření. Mezitím ale přišla žádost od firmy Lettnov o stažení záměru. Kraj tedy v návaznosti na to nyní posuzování ukončil.

„Krajský úřad obdržel žádost o ukončení procesu posuzování záměru Středisko obchodu a služeb II Teplice – Sobědruhy oznamovatele společnosti Lettnov. Vzhledem k výše uvedenému byl proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončen,“ píše se v dokumentu krajského úřadu zveřejněného v rámci tohoto záměru v EIA.

Nejdřív zde měly stát domy

Pražská společnost Lettnov plánovala už v roce 2000 na tomto místě postavit středisko obchodu a služeb a 19 rodinných domů. Nakonec ale svůj původní záměr změnila a předložila projektovou dokumentaci na dvě haly a parkoviště. Vše chtěla postavit na vlastních pozemcích, které získala v minulosti.

Proti stavbě se vyslovila například Magda Stehlíková, která v dané lokalitě bydlí v rodinném domě. Podle ní se záměr dotýká celého okolí. Žena se obávala toho, že haly prakticky odříznou obydlenou část Sobědruh od Teplic. „Zhoustne doprava, protože sem budou neustále jezdit kamiony a nákladní auta,“ uvedla jeden z negativních argumentů, proč místní haly za domy nechtějí. „Jedná se o klidné místo, přibližně 40 metrů od rodinných domků, kousek za Askem směrem do Sobědruh,“ poznamenala odpůrkyně stavby. To, že společnost nakonec stáhla svoji žádost na kraji, obyvatelka osídlené lokality Sobědruh kvituje. „Příjemná zpráva. Haly sem opravdu podle mě nepatří. Domky budiž, ale průmyslový objekt ne,“ okomentovala aktuální stav.

Jedno negativní stanovisko k záměru vyšlo také z teplického správního úřadu. Odbor územního plánování teplického magistrátu letos v srpnu záměr označil za nepřípustný. V odůvodnění úřad uvádí, že uvažovaný záměr neodpovídá urbanistické struktuře zástavby a není v souladu s charakterem území.