Porazit zub času, který se do drobných staveb, křížů, křížových cest i větších sakrálních i nesakrálních památek neúprosně zakusuje, o to se snaží lidé ze spolku Omnium. Jejich rajon je i na Bílinsku, Lounsku a Litoměřicku. Dokumentují také tristní stav celé řady hřbitovů v bývalých Sudetech včetně Chomutovska, Mostecka a Podbořanska.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Litoměřicích na spolek na jeho žádost nedávno převedl torzo zvonice na hřbitově v Lovečkovicích - Mukařově. Podle Jakuba Děda z Omnia je v plánu sanace a postupná obnova zvonice. „Prvními kroky bude revize stávajícího statického zajištění a vyjádření statika k současnému stavu. Podle toho pak budeme volit další kroky,“ nastínil Děd. Spolek Omnium získal zvonici za závazek, že ji obnoví. „Je to podobné jako v případě hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě, kterou jsme rovněž získali od ÚZSVM,“ dodal Děd.

Hrobku v Krásné Lípě na Děčínsku Omnium získal na počátku roku 2018. Postupnou práci na její obnově se podařilo začít díky podpoře dalších spolků, zastupitelů města a dobrovolníků včetně řady expertů. Místní hudební sbory také pro hrobku pořádají benefiční koncerty.

Lidé z Omnia ale přiznávají, že jsou i projekty, které se jim nedaří. Především proto, že se na ně nenašly dostatečné finanční prostředky. Jako u kostela v Brlohu na Lounsku, kde se nepovedlo získat dotaci na statické zajištění.

Snahu spolku Omnium o záchranu zničených a opuštěných památek můžete podpořit darem na účet: 2844188399/0800. Více o spolku se dozvíte na webu omniumos.cz.