Ten město Osek převzalo k 1. březnu letošního roku do svého majetku.

„Po převzetí areálu musíme zajistit revize všech zařízení, ať již elektrospotřebičů, plynospotřebičů, nebo zabezpečovacího systému, a odstranit zjištěné závady. Pustili jsme se do úklidu areálu, do likvidace zbytků staveb a konstrukcí a do drobných oprav a teď už přicházejí na řadu i běžné údržbářské práce. V areálu již pracuje správce, který bude vedle sekání travnatého hřiště a přilehlých ploch zajišťovat údržbu areálu, jeho otevírání a zavírání, úklid a řadu dalších činností. Asi nejnáročnější částí jeho práce bude údržba hřiště, protože když má fotbalový trávník k něčemu vypadat, je péče o něj docela náročná“, informoval o průběhu prací Vojtěch Mašek, jednatel Služeb města Oseka, s.r.o., s nimiž město uzavřelo mandátní smlouvu o údržbě sportovního areálu.

„Věřím, že na všechnu práci a péči o areál nebudeme sami, fotbalisté Baníku, přestože hřiště již není jejich, přislíbili spolupráci. Ta je samozřejmě jak v našem, tak i v jejich zájmu. Všem nám jde o to, aby areál byl využíván co největším množstvím sportovců tak, jak tomu bylo doposud. Proto plánujeme, že ve dnech, kdy nejsou vypsány tréninky a zápasy fotbalistů Baníku, nabídneme služby areálu i všem sportovním a společenským organizacím, nebo jiné sportovní veřejnosti ,“ uvedla starostka města Oseka Lenka Říhová.

A jak vidí změny předseda fotbalového oddílu TJ Baník Osek Jiří Vlček?

„Největší změnou je financování. Proto jsme areál městu předali. Několik let na něj nebyly peníze, a tak čím dál víc chátral. Jinak se toho moc nezměnilo, pokračujeme ve starých kolejích. Určili jsme správce, který se o areál stará. Dělá trávu, lajnuje. My mu zatím pomáhat nemusíme, ale kdyby na nutnost brigádničení došlo, nebráníme se. Víme, že město má s areálem své plány, chtělo by tu víc sportovišť. Zatím je to ale asi v začátcích, nic konkrétního. Co se týče našeho fotbalového oddílu, tak jsme na špici I. B třídy. Máme dobře našlápnuto za postupem, ale netlačíme na pilu. Když se to však podaří, budeme rádi,“ dodal předseda Vlček.

Na provoz a údržbu sportovního areálu je pro letošní rok plánováno v rozpočtu města Oseka celkem 800 tisíc korun. „Z této částky by se zhruba 130 tisíc mělo použít na úhradu nákladů na energie, na správu areálu by mělo město vynaložit 300 tisíc korun a zbývající část bude sloužit k údržbě a opravám, kterých bude v letošním, našem prvním roce, opravdu dost“, doplnila informace starostka města Lenka Říhová.

S většími investicemi se v areálu zatím nepočítá, dokud nebude zcela jasné, jak to bude se sportem v Oseku vyřešeno do budoucna. „Nechceme investovat bezhlavě. Nejprve musí být vyřešené provozní náklady,“ má v tom jasno starostka.(ot, fb)