Většinu kulturních a společenských aktivit, které se v těchto zařízeních odehrávají, produkuje příspěvková organizace KC Kaskáda. Ročně do ní z městského rozpočtu plyne zhruba 9 milionů korun, ve kterých jsou zahrnuty i náklady na provoz a mzdy.

Ostatní subjekty v Bílině mohou využít kulturního fondu, v němž má město v současnosti zhruba 0,5 milionu korun. Z něj poskytuje finanční granty na specifické společenské a kulturní akce. „Tradičně tak podporujeme Babí léto na Kyselce, letos jsme tímto způsobem poskytli příspěvek na přehlídku dokumentárních filmů Jeden svět, z grantu pomáháme financovat hudební slavnosti Bilinensis, finančně jsme zaštítili punkový koncert Do řady 20 let a zajímavé projekty škol,“ upřesňuje místostarosta Roman Šebek. Ze stejného zdroje mohou být financovány různé společenské akce místních spolků, například včelařů, myslivců či baráčníků. Žadatel o grant z kulturního fondu musí podstoupit jen malou byrokracii: vyplní dotazník a předá jej radě města ke schválení.

Bílina = nejen atletika

Bílina je rovněž tradičním městem sportovců, v současné době jich město podporuje zhruba 2 tisíce. Využívají především atletický stadion, plaveckou halu a zimní stadion. Provoz těchto zařízení stojí město ročně víc jak 13 milionů korun. Do sportovních oddílů a klubů plyne z městského rozpočtu ročně zhruba 1,9 milionu korun. Jsou rozdělovány plošně podle specifického bodového systému, 100 tisíc korun město vyčlenilo na odměny za dobrou reprezentaci a zbytek tvoří granty pro trenéry mládeže.

Casanova… A co víc?

Dům kultury v Duchcově zašťituje převážnou část kulturních aktivit ve městě. Letos má na nákup programů z městského rozpočtu vyčleněno 830 tisíc korun. „Financujeme z nich ale také společenské akce, které město pro své občany pořádá zdarma, například zájezdy, oslavu I. máje, rozsvícení vánočního stromu, vítání Nového roku na náměstí Republiky, oslavy Dne učitelů či Pohádku na rybníku v provedení Divadla M,“ upozorňuje ředitelka DK Marika Drašarová.

Více k tématu, například rozdělení financí v Teplicích, se dočtete ve čtvrtečním teplickém deníku