V roce 2014 bylo v Ústeckém kraji zásobováno vodou z vodovodů celkem 802,6 tisíc obyvatel, tj. o 2,1 tisíc více než v roce předchozím. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu se zvýšil z 97,1 % v roce 2014 na 97,5 % v roce 2015. V porovnání s ostatními kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou v kraji pátý nejvyšší. Celorepublikový průměr (94,2 %) kraj překročil o 3,3 procentního bodu.

Z dlouhodobého pohledu neustále stoupá cena vody. V Ústeckém kraji se od roku 2005 cena vody zvýšila o více než 70 % z 24,70 Kč na 42,50 Kč za m3.

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji meziročně vzrostl o 0,7 p.b. na 83,5 %. Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji dosáhl téměř 688 tisíc, z toho 98,6 % bylo napojeno na čistírnu odpadních vod.

Cena stočného čili průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod dosáhla v roce 2015 hodnoty 40 Kč za m3. Od roku 2008 je druhá nejvyšší po Libereckém kraji. (re)