Podle výkladu krajského úřadu strážníci začali měřit rychlost dříve, než jim to na základě smlouvy uzavřené od 1. ledna umožňovaly správním zákonem dané lhůty. „Městská policie Dubí v obci Srbice měřila rychlost v časovém období 1. – 28. ledna bez toho, aniž by nabyl právní moci souhlas krajského úřadu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi obcí Srbice a Městem Dubí, jejímž předmětem je výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích v dané obci,“ informoval mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Kraj zároveň vyzval dubskou městskou policii, aby mu sdělila, kolik pokut strážníci udělili. K tomu mají zaslat také dokumentaci k jednotlivým pokutám, ať už byly zaplaceny na místě, nebo nikoli.

Krajský úřad bude případ řešit dál po své linii. „Vzhledem k tomu, že v době, kdy Městská policie Dubí měřila rychlost v obci Srbice, neměla příslušné právní předpisy, provede krajský úřad zkrácené přezkumné řízení, v němž budou všechny příkazy uložené za překročení nejvyšší dovolené rychlosti zrušeny,“ tlumočil rozhodnutí nadřízeného orgánu Martin Volf.

Pokutovaní řidiči ale zatím musejí s požadavkem na vrácení peněz vyčkat, neboť stále běží procesní řízení. Kolika motoristů se to přesně týká, také ještě není zcela jasné. Podle předchozích zpráv z Dubí se má jednat o přibližně stovku řidičů. Ty chce krajský úřad postupně oslovit dopisem.

Názor ministerstva vnitra

Starosta Dubí Petr Pípal rozhodnutí kraje, které v těchto dnech rozeslalo novinářům jeho tiskové oddělení, ve čtvrtek 13. února dopoledne nikterak nekomentoval. „Já osobně zatím nemám v ruce z kraje nic oficiálního,“ řekl s tím, že pro něj bude důležitý také názor ministerstva vnitra, kam se obec obrátila s žádostí o stanovisko ohledně výkladu zákonů o správním řádu a o obcích.

Příčinou sporu má být údajná procesní chyba ohledně možného rozdílného pohledu na nabytí platnosti smlouvy o činnosti strážníků mezi městem Dubí a obcí Srbice. Vše se začalo řešit poté, co přišla na městský úřad stížnost, že je vybírání pokut v Srbicích protiprávní a mělo by být ukončeno. Problémovým obdobím měly být dny mezi 6. a 12. lednem.

„Vycházeli jsme z běžné praxe a podle dostupných informací ministerstva vnitra, že takovéto veřejnoprávní smlouvy nabývají platnosti dnem podpisu. A to s odkazem na zákon o obcích,“ uvedl Petr Pípal minulý týden, kdy se o problému v Srbicích začalo psát v novinách.

Piráti silnic se však nemohou spoléhat na to, že průjezd Srbicemi je pro ně nestřeženým eldorádem. Naopak. Dubští strážníci tam stále měří, smlouva mezi obcemi už nabyla platnosti. Strážník s radarem a o kus dále stojící hlídka tam kontrolovali nejvyšší povolenou rychlost například ve čtvrtek ráno.