Existuje několik časových možností pobytu ve stacionáři Červeného kříže.

Seniory je možné do stacionáře umístit třeba jen na chvíli, na hodinu, dvě či celé odpoledne. Záleží na potřebách rodiny, respektive člověka, který se o seniora stará. Pokud si potřebuje nutně něco zařídit, nemůže nechat například dědečka, který ani neví, jak se jmenuje, samotného doma. „Když zavolají a domluví se, mohou sem lidé toho člověka na dvě, na tři hodinky přivézt. Cena je stejná jako v případě asistenční a pečovatelské služby, tedy 85 korun na hodinu,“ vysvětluje ředitelka Červeného kříže Teplice Alexandra Svobodová. Lidé mohou být ve stacionáři také od rána až do večera. Vzhledem k tomu, že součástí celodenního pobytu je i pravidelné jídlo, tedy snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře, mohou senioři k pobytu nastupovat již od 6 hodin ráno a rodina si je může vyzvedávat až v 7 hodin večer. „Jsem ráda, když si tu lidé počkají i na večeři, která jim přísluší,“ říká ředitelka.
Poslední skupinou jsou trvalí obyvatelé, pro které je stacionář domovem.

Služba stacionáře je podle ředitelky Svobodové velmi využívaná. Například v době, kdy lidé jezdí na dovolenou, domluví ve stacionáři pobyt svému děděčkovi a vědí, že je o něj dobře postaráno.

Stávají se i případy, kdy se paní stará o svého manžela s „Alzheimerem“ doma a musí jít na operaci. Čtyři dny pak její manžel může pobývat ve stacionáři a další tři týdny zde pobývat třeba jen přes den. Alexandra Svobodová vysvětluje, že záleží na domluvě a také na tom, jaké jsou aktuální kapacitní možnosti. „Když se to nahlásí a je – li to možné, tak těmto lidem opravdu pomůžeme. „Dodává, že podmínkou pro přijetí do stacionáře, kde bude člověku dělat společnost ještě několik dalších seniorů, je nekonfliktnost. „Ti lidé nesmí být agresivní, zlí a nesmí zapříčiňovat potyčky. Alzheimer je bohužel nemoc, kdy lidé mění svoje jednání a chování během chvíle a hlavně se na ně nesmí tlačit,“ zdůrazňuje ředitelka. Je pravdou, že na první pohled se nepozná, zda člověk bude vyvolávat konflikty, či nikoliv, ale vše je ošetřeno ve smlouvě. Může se totiž stát, že člověk, který je zvyklý být převážně sám, nesnese společnost ostatních a může docházet nejen ke slovním konfliktům. Zastavit rozzlobené seniory šermující holemi by bylo velmi složité. Tomu se musí předcházet a nemůže být ohrožen personál ani ostatní obyvatelé.

Pro seniory ve stacionáři, trvalé i občasné, je připraven bohatý denní program. „Hrajeme s nimi hry, holky s nimi cvičí, čtou a tancují.Nemůžou to ale těm, lidem nařídit a tlačit je do toho. Musí se vybrat situace, která jim vyhovuje,“ říká ředitelka.