„Případ bude postoupen k dalšímu řízení Oblastnímu inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj v Ústí nad Labem," uvedl k případu Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu.

Podle Nejedlého stejný úřad bude řešit také další teplický případ: „Kontrolou staveniště v městském parku za divadlem v Teplicích u Lázeňské ulice, celníci zjistili, že tam pracuje muž bulharské národnosti. Dláždil chodník. Celníkům nebyly předloženy doklady, že zaměstnavatel splnil oznamovací povinnost. Také tento případ bude postoupen oblastnímu inspektorátu práce. (ro)