Téma výuky bude přenesená a samostatná působnost obce v praxi, komunikaci ve styku s úřadem a možnosti participace občanů na samosprávě obce v záležitostech veřejného zájmu.

"Nedostatek praktických zkušeností žáků ve styku se zástupci obce, orgány státní správy a samosprávy včetně negativního veřejné mínění na fungování těchto institucí nejsou pro některé studenty dostatečnou motivací k osvojení si tématu. Mladá generace často žije pouze ve virtuálním a zkresleném mediálním světě o občanské společnosti. Je ovlivněna bulvárním tiskem, pasivním až negativním postojem svého okolí k orgánům státní správy a samosprávy a k možnosti participace občanů na politickém životě. Spojení teoretické výuky s praxí a zkušenostmi starosty města, možností kladení přímých otázek „ na tělo“, opuštění prostoru třídy a setkávání se s lidmi „tam venku“ je klíčem pro získání dostatečné motivace k aktivnímu přístupu k životu i odstranění bariér ve styku s orgány veřejné správy," řekla Jaroslava Turková, ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského v Dubí.


PŘIŠLO POŠTOU NA ADRESU TEPLICKY@DENIK.CZ

ČERT A MIKULÁŠ NA GYMNÁZIU DUBÍ: MAKE-UP Z UHLÍ A KRÁSNÍ ANDĚLÉ

Každoročně se studenti oktávy k 5. prosinci ujmou rolí čertů a andělů a rozjedou mik
ulášský rej pro své mladší spolužáky. Příprava probíhá několik dní předem. To minimálně znamená: zjištění informací u vyučujících, zda v hodinu vpádu do třídy a čertovského lomození není naplánované laboratorní cvičení nebo písemná práce, zajištění kostýmů i sladkostí a rozepsání přesného harmonogram. V letošním roce pekelníci začali přepadat třídu po třídě od 9.00 hodin. Nejdříve vytipovaným uličníkům a uličnicím nanesli speciální make-up z uhlí. Ti se ze zajetí čertů museli vykoupit básničkou nebo písničkou. Co bez problémů dokázali žáci nižšího stupně gymnázia bylo zádrhelem u jejich starších spolužáků. Někdy museli pomoci učitelé a po společné písničce dostali všichni sladkosti od andělů. Na závěr budoucí maturanti všem popřáli krásné svátky, pozvali své spolužáky na maturitní ples a společně se vyfotili na chodbě školy s prof. Guhlem. Zapůjčené blikající čertovské rohy od maturantů se našemu matikáři natolik zalíbily, že si je následně nasadil na hlavu při zadávání písemné práce v septimě. Tomu se říká „nadílka od čerta“! text: Jaroslava Turková