Před studenty oktávy a septimy předstoupil s prezentací: přenesená a samostatná působnost obce v praxi, komunikaci ve styku s úřadem a možnosti participace občanů na samosprávě obce v záležitostech veřejného správy.

Téma prezentace, které je mnohdy těžko uchopitelné i pro samotné komunální politiky se setkalo u studentů s kladným ohlasem. A to zejména proto, že starosta Dubí Pípal nebyl při přednášce „suchý“, okořenil výklad zážitky z praxe a neuhnul ani před dotazy směřujícími na peníze, prostituci ve městě a Romech.

Starosta Dubí Petr Pípal začal prezentaci představením Petra Pípala. V malém Curriculum Vitae zmínil, že v roce 1978 vystudoval gymnázium v Teplicích, posléze absolvoval VŠ v Plzni, pracoval u policie kriminalistický expert, podnikal, kromě starostování v Dubí je i krajským zastupitelem, dvakrát se oženil a má čtyři děti.

Jedním z bodů prezentace byla i hierarchie a struktura úřadu. „Je velkým mýtem, že starosta může všechno a umí všechno. Město funguje v řízení jako jakákoliv jiná firma. Každý včetně starosty má nějaké kompetence, povinnosti. V řídící rovině stojí vedle sebe starosta a tajemník. Jemu jsou podřízení vedoucí odborů a úředníci,“ vysvětlil Pípal.

Zmínil, že starostování není žádný med. „Propadne se chodník, smrdí kanály zvedne se telefon a vytočí se starosta s tím, aby to vyřešil. Starostové jsou v první linii, permanentně dávají tzv. hlavu na špalek. Nestěžuji si na to. Snažím se pro občany Dubí dělat maximum a to že jsem prakticky 24 hodin denně 7 dní v týdnu na telefonu k tomu prostě patří,“ řekl starosta Petr Pípal.

Zastupitelstvo v Dubí čítá 21 členů. Počet zastupitelů je dán počtem obyvatel. Podle nejčerstvějších čísel žije v Dubí 7924 lidí.

„Zastupitelstvo je základním kamenem v řízení obce, ale není nic neobvyklého když některé své pravomoci deleguje na radu obce.“ Studenty gymnázia J.A. Komenského zajímalo i jestli pobírají za své fungování v zastupitelstvu města plat. „Zastupitele to dělají dobrovolně a většinou ke svému hlavnímu zaměstnání. Za symbolický peníz. Ale existuje i institut uvolněného zastupitele. Ten přichází na řadu tehdy, když nelze skloubit funkci v zastupitelstvu s prací. Potom takový člověk vykonává činnost zastupitele na plný pracovní úvazek tedy za plat. O jeho výši rozhoduje zastupitelstvo.“

PŘIPRAVUJEME VIDEO

Padl i dotaz na ambice starosty Dubí tzv. vysoké politice. „V danou chvíli sloužím Dubí. Komunální volby budou za zhruba deset měsíců. Křeslo starosty chci obhájit. Jsem toho názoru, že mnoho dobrého se vykonalo a je potřeba v tom pokračovat. A vysoká politika? Není aktuální. Ale nikdy neříkej nikdy.“

Místo jedné hodiny přednášel Pípal hodiny tři. A nebýt pokynu ředitelky gymnázia Jaroslavy Turkové přišli by studenti i o hodinu chemie. „Na to že není starosta profesionální pedagog zvládl hodinu resp. tři odučit na výbornou. Jeho výklad byl zasvěcený a zajímavý. Myslí, že by se jako učitel neztratil,“ řekla Jaroslava Turková, ředitelka Gymnázia J. A. Komenského v Dubí.

VÍCE V PÁTEČNÍM TEPLICKÉM DENÍKU