Budovu provozuje příspěvková organizace ministerstva obrany Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ). Dům číslo popisné 1366 leží v lázeňské části města v ulici Svatopluka Čecha naproti lázeňskému domu Judita, který také provozuje organizace ministerstva.

VLRZ má podle soudu kongregaci vydat dům s nádvořím a pozemek o výměře 262 metrů čtverečních. Oproti prvoinstančnímu rozsudku vypustil krajský soud jen slovní spojení, že budovu má vydat se všemi součástmi a příslušenstvím. Stanovisko kongregace a VLRZ zjišťujeme.

Dům v minulosti sloužil jako útulek pro nemocné a staré ženy.

Kongregace požádala o jeho vydání v roce 2013. VLRZ a později ministerstvo obrany vrácení majetku odmítly, proto se řeholnice obrátily na soud.

Církve v případě, že žádají jinou státní instituci než Státní pozemkový úřad nebo Lesy ČR, musí dokázat, že majetek v minulosti užívaly k církevním, zdravotnickým nebo sociálním účelům.

To se podle rozsudku teplického soudu stalo. „Na základě provedeného dokazování lze učinit závěr, že předmětná nemovitost byla v rozhodném období užívána k sakrálním a charitativním účelům, ale také jako obydlí duchovních," napsal v prvoinstančním rozsudku teplický soud.

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže přišla do Čech v roce 1860. Věnuje se především pomoci nemocným a potřebným.

Ještě na konci druhé světové války v ní působilo 1500 sester, v současné době jich je už jen kolem stovky.