Zvonek se rozdrnčí také u stovek bytů a domů v Ústeckém kraji. Šetření bude probíhat až do konce května. Většina respondentů, kteří se do něj zapojí, se statistiky dlouhodobě spolupracuje.

Tazatelé se mají vždy prokázat průkazem a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Šetření ČSÚ s názvem Životní podmínky se koná každoročně.