Těší vás umístění školy?
Umístění Gymnázia Teplice na 2. místě v kraji mě těší. Že je to až 83. místo v republice, to už tak dobré není. Očekávání veřejnosti a naše vlastní ambice jsou vyšší. Nicméně výsledky ve společné části maturit je třeba interpretovat opatrně. Není známa metodika stanovení pořadí a v ní mohla velkou roli sehrát volba základní či vyšší úrovně zkoušky. Navíc existují značné pochybnosti o objektivitě hodnocení ústních zkoušek a písemných prací.
Neberu tedy žebříček vyvěšený na internetu příliš vážně a podle mého názoru neměl být vůbec zveřejňován. Ostatně to, že nejde o žádné žebříčky škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opakovaně deklarovalo. Nyní však otočilo a začalo je zveřejňovat.

Co stojí za tím, že jste v popředí?
Zaprvé: Gymnázium Teplice má nadprůměrné žáky, což je dáno jeho dobrou pověstí a zájmem uchazečů o studium na naší škole.
Zadruhé: Gymnázium Teplice má nadprůměrné učitele, což je opět dáno jeho dobrou pověstí. Jen za poslední rok se o práci u nás ucházelo 65 učitelů, z nichž jsme vybrali tři.
Zatřetí: Gymnázium Teplice má propracovaný a dobře fungující systém vzdělávání podporující nadané žáky, ale i žáky průměrné a slabší. Ve školním učebním plánu je hodně hodin věnováno matematice, českému jazyku a cizím jazykům – tedy stěžejním maturitním předmětům.

Vzhledem k tomu, že máte velmi vysoká čísla přijetí žáků na vysokou školu a žáky hodně testujete během studia, tak asi tolik umístění nepřekvapilo…
Maturitní zkoušky snad byly méně náročné, než byl náš obvyklý standard, ale to byly pro všechny – takže to nás na přední pozice jistě nevyzdvihlo. Je pravda, že naši žáci jsou na testování zvyklí, ale didaktický test tvořil jen část (asi třetinu) maturity, takže ani to není důvod pro naše lepší výsledky.
A téměř stoprocentní úspěšnost v přijímání na vysoké školy už bereme jako samozřejmost. Nechlubíme se tím, protože vysokých škol a míst na nich je nyní tolik, že není nijak těžké dosáhnout přijetí.
Pyšní ovšem můžeme být na přijetí velkého počtu našich žáků na některé prestižní obory či vysoké školy. Třeba lékařské fakulty, MFF UK, PřF UK, VŠE či umělecké VŠ.

Co lze udělat pro obhajobu druhého místa?
Pracovat stejně jako dosud.