Z veterinárního zákona vyplývá, že každý chovatel musí svého psa ve stáří od 3 do 6 měsíců nechat vakcinovat proti vzteklině. A jelikož musí být každý pes obci hlášen a musí za něj být placeny poplatky, mělo by být v zájmu každé obce, aby na to dohlédla.

Trik s chovem

Celá řada nelegálních obchodníků, tzv. množitelů, se maskuje tím, že jde údajně o zájmový chov. A do zájmových chovů orgán státního veterinárního dozoru nemá právo za normálních okolností vstupovat.

Jedině tehdy, když obdrží podnět, že existuje podezření, že v tomto chovu dochází nebo může docházet k týrání chovaných zvířat.

V takovém případě vždy Policie ČR, většinou ve spolupráci s místně příslušnou krajskou veterinární správou, provedou místní šetření.

Tady to je však podobné jako s týranými dětmi; když nikdo nic nevidí, neslyší a neoznámí, těžko lze očekávat nápravu.

Nutnost spolupráce

Druhá věc je, že tyto orgány, kromě případného zjištění nevhodného chovu či týrání, mohou podat podnět místně příslušnému finančnímu úřadu, aby prověřil, zda dotyčný subjekt z podnikání platí daně.

Je třeba rozlišit dvě věci a to, zda jde o týrání, anebo, což s věcí může souviset, nejde také o nelegální podnikání nebo neplacení daní.

Proto je v případě nelegálního obchodování se štěňaty nutná spolupráce obcí, finančního úřadu, policie, popřípadě Státní veterinární správy.