Severočeská vodárenská společnost (SVS) zde odstraňuje čtyři nevyhovující kanalizační výústi. Stavba je ve finančním objemu přes 16 milionů korun.
Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu říká: „Výstavba splaškové kanalizace a odstranění čtyř nevyhovujících kanalizačních výústí je jednou z několika akcí, které zde na vodárenské infrastruktuře letos proběhnou. Cílem je, aby z 345 obyvatel obce jich co nejvíc bylo napojeno na kanalizaci zakončenou na čistírně odpadních vod.“

Celé opatření zde tedy spočívá v tom, že dělníci vybudují přes kilometr splaškové kanalizace o průměru 250 mm, 34 kanalizačních šachet, dvě čerpací stanice odpadních vod a dva kanalizační výtlaky z vysokohustotního polyetylénu průměru 80 mm v délce 469 metrů.
„Výtlaky budou položeny v souběhu s kanalizací. Rovněž bude nutné rekonstruovat a přepojit 33 stávajících kanalizačních přípojek o celkové délce 151 metrů,“ podotýká Dagmar Haltmarová, mluvčí společnosti.

V kapacitě čerpacích stanic odpadní vody je zahrnuta dostavba kanalizace připravená obcí. Stávající kanalizace zůstane zachována jako dešťová a bude předána do majetku obce.

Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s.
„Stavba byla zahájena předáním staveniště v polovině května. Vlastní stavební práce začaly ve 23. týdnu a termín dokončení je stanoven na 30. září 2011,“ podotkla k termínům mluvčí SVS.

Vodárenská společnost v této lokalitě paralelně realizuje ještě další dvě investiční akce, které proběhnou v úzké koordinaci: jde o rekonstrukci vodovodu, ale i výstavbu vodovodního výtlaku, vodojemu a zcela nové čerpací stanice.
Všechny uvedené stavby jsou koordinovány rovněž s výstavbou nové kanalizace – kde je investorem obec Bořislav - protože vodovod i kanalizace budou vedeny v souběhu.
Místním se výkopy nelíbí, ale na druhou stranu říkají, že ve finále to bude pro obec přínosem.