Porotci ocenili mimo jiné rozšíření kapacity hvězdárny i její nový originální obvodový plášť. „Odborná i laická veřejnost nejen z řad obyvatel města Teplice tak dostává tolik potřebné specifické prostory pro kulturní a společenské využití pro celé generační spektrum současné populace,“ shrnuli komisaři.

Na druhém místě se umístila revitalizace Palachovy ulice v Litoměřicích, třetí příčku obsadila revitalizace ústecké soukromé školky. Čestné uznání dostala rekonstrukce šluknovské radnice. Do soutěže se přihlásilo celkem deset objektů.

Myší díra u nádraží v Teplicích prošla opravou
FOTO: Myší díra u nádraží v Teplicích prošla opravou