"A to vzhledem k narůstajícímu množství stavebního odpadu (suti) ve sběrném dvoře Města Hrob a tím i neúměrnému zatížení rozpočtu města," argumentuje vedení města na webových stránkách. Podle aktuálního nařízení je v Hrobu s účinností od 1. srpna omezena možnost odevzdávání suti na sběrném dvoře pro občany. Nově je možné na tomto místě odevzdat stavební odpad v množství maximálně 100 kilo na osobu v jednom roce.