Po dobu konání této výluky bude železniční trať v daném úseku pro vlaky Českých drah zcela neprůjezdná. Všechny vlakové spoje budou v době výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. (re)