Pokles počtu vydaných povolení zaznamenaly všechny kraje. Orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu, však v některých regionech rostla. Bylo tomu tak kromě hlavního města ještě v Královéhradeckém či Jihomoravském kraji. V Ústeckém kraji ale zaznamenaly úřady pokles hodnoty o 15,1 procenta. V průměru činila hodnota staveb 12,1 milionu korun.
Mohla se tak projevit tendence šetřit na stavbách, které stále častěji provádějí lidé svépomocí, a to zejména v případě rodinných domů. Velké developerské projekty v kraji chybí. Domy na klíč se aktuálně staví u Mostu nebo na místě bývalých kasáren v Podbořanech na Lounsku.
Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se zhruba 33 procenty podílely bytové stavby a 32 procenty stavby nebytových budov, což byl nejvyšší podíl v ČR. Dalších 25 procent tvoří ostatní stavby a zbylých deset procent činí objekty na ochranu životního prostředí.