Strážníci se o štěně postarali a umístili jej v jimlínském útulku. Že by takový čin zatím neznámého pachatele neměl zůstat bez trestu je nasnadě. Městská policie v Bílině se proto obrací na veřejnost s prosbou o poskytnutí jakýchkoli informací, které by mohly vést k odhalení osoby, která štěně do popelnice odložila. Štěně bylo v ulici Fügnerova u domu č.p. 254. (re)